top of page

Cydweithio 

Mae Burum yn brofiadol ac wedi cyd-weithio gyda nifer o gewri dros y blynyddoedd. Ry' ni hefyd wastad yn agored am gynigion i gyd-weithio

2017, 2013 & 2012

Cyd-wethio gyda / Collaborate with  Jean-Michel Veillon

Aethom ar daith o Gymru  gyda Jean-Michel yn 2012, ac yna perfformio ym Mhafiliwn Cymru yng Ngwyl Lorient yn 2013.

Yna yn 2017, fe wnaethom ni ail-gyfarfod a cyd-weithio unwaith eto ar gyfer rhaglen swyddogol Gwyl Lorient.

2015

Cyd-weithio gyda Aditya Balani, Suhail Yusuf Khan a Vishal Nagar

Ar ein ail ymweliad â India, fe wnaeth Burum gyd-weithio gyda'r gitarydd Aditya Balani am dri cyngerdd (Mumbai, Pune a Delhi), ac yna ymunodd Suhail Yusuf Khan ar y sarangi a Vishal Nagar ar y tabla i greu cerddoriaeth newydd yn uno dylanwadau jazz, gwerin Cymraeg a cerddoriaeth glasurol o India.

 

Gwnaeth y cywaith yma yn ei dro arwain at ffurfio band newydd o'r enw Khamira a berfformiodd yng Ngwyl Jazz Goa a Kolkata ac sydd wedi mynd ymlaen i recordio album, perfformio yng Nghymru ac sy'n teithio India eto yn 2018.

2008

Cyd-weithio gyda Llio Rhydderch

Aethom ar daith o Gymru gyda'r delynores Deires Llio Rhydderch yn 2008.

2007

Cyd-weithio gyda Jean-Paul Bourelly

Ar noson lawnsio ein CD cynta' 'Alawon' yn 2007, fe wnaeth y gitarydd amryddawn Jean-Paul Bourelly ymuno gyda ni. Noson anhygoel. Mae Jean-Paul wedi perfformio gyd rhai o'r mawrion fel Miles Davis, Pharaoh Sanders ac Elvin Jones.

Collaborations

Burum are experienced collaborators and have worked with many tremendous musicians over the years. We are also very open-minded and interested in any offers of collaboration.

2017, 2013 & 2012

Collaborate with  Jean-Michel Veillon

We toured Wales with Jean-Michel yn 2012, and subsequently performed in the Welsh Pavilion at the Lorient Festival in 2013.

In 2017, we were invited back to the official Lorient Festival programme to collaborate once again with Jean-Michel Veillon on new material

2015

Collaborate with Aditya Balani, Suhail Yusuf Khan and Vishal Nagar

On our second visit to India, Burum performed with the guitarist Aditya Balani for three concerts (in Mumbai, Pune and Delhi), and then Suhail Yusuf Khan on sarangi and Vishal Nagar on tabla joined us to collaborate on a new project fusing Welsh folk, jazz and Indian classical music. 

This collaboration in turn led to the formation of a new band Khamira, which performed at the Goa and Kolkata Jazz Festivals as well as in the British Council Theatre in Delhi, and the BFlat Club in Bangalore.

Khamira has gone on to record an album as well as touring Wales and will tour India again in 2018.

2008

Collaborate with triple harpist Llio Rhydderch

In 2008 we toured Wales in collaboration with Llio Rhydderch, the pre-eminent Welsh triple harpist.

2007

Collaborate with Jean-Paul Bourelly

When we launched our first CD 'Alawon' in 2007, Jean-Paul Bourelly joined us for a memorable evening at the Dylan Thomas Centre, in Swansea. Jean-Paul has performed with many of the greats such as Miles Davis, Pharaoh Sanders and Elvin Jones. 

bottom of page