September 4, 2019

Byddwn ni ar daith o Gymru ym mis Medi ac yn perfformio trefniannau newydd

We'll be on a tour of Wales in September and will be performing new material. Come and see us at:

Dydd Mawrth 17ain o Fedi / Tuesday 17th September

Flute and Tankard Caerdydd/Cardiff 8.45p

Dydd Mer...

August 22, 2019

Bydd rhaglen jazz newydd ar BBC Radio Cymru dros y 6 wythnos nesa - Dewis Jazz Tomos Williams - bydd Tomos yn dewis cymysgedd o jazz o Gymru, y clasuron a jazz newydd. Gwrandewch!

Tomos will be hosting a new jazz show on BBC Radio Cymru over the next six weeks. He'll be...

April 30, 2019

Nes i gael dewis llawer o ganeuon jazz i chware ar raglen Rhys Mwyn neithiwr - nes i fwynhau'n fawr. Dyma fi'n clebran am rhai o'r dewisiadau.

I had a chance to choose some jazz to be played on Rhys Mwyn's programme last night. I loved it! I chose Jaimie Branch, Christi...

April 30, 2019

Dyma'r sesiwn byw gwnaeth Burum berfformio ar raglen Rhys Mwyn neithiwr. Gwnaetho ni chware 'Alawon'  sydd yn cynnwys dau alaw draddodiadol 'Trwy'r Drysi a'r Anialwch' a 'Mae'r Ddaear yn Glasu'. Dyma'r tro cynta' i ni recordio gyda Pat ar y pibau a'r chwiban!

Here'...

April 30, 2019

Ces i lot o hwyl neithiwr yn siarad gyda Rhys Mwyn am jazz yn gyffredinol, menywod a jazz, jazz Cymraeg a Blue Note. Gwnaeth Burum chware sesiwn byw hefyd. Bendigedig!

Had a great time last night talking about everything jazz with Rhys Mwyn. Burum also played  a live se...

March 28, 2019

Gwnaeth Twm, Patrick, Aidan a Mark o Burum gyfuno gyda'r bardd clare e potter i neud sioe newydd i blant 'The River Says...'. Gwnaeth Clare Potter and the Slipper Fish berfformio yng Ngwyl Agor Drysau Arad Goch, ac hefyd yn ysgol Plascrug, Aberystwyth ac Ysgol Pwll Coc...

November 30, 2018

Cyngerdd hyfryd i orffen y flwyddyn yn Cafe Jazz. Patrick ar ei orau ar y pibau a'i frwdfrydedd yn adio elfen newydd i'r band. Ymlaen i 2019! Taith o Gymru ym mis Medi 2019, a cwpl o bethau cyn hynny gobeithio

A nice last gig to finish the year. Pat was on fire on the p...

August 10, 2018

Gig hyfryd neithiwr fel rhan o'r Eisteddfod yng Nghaerdydd. Syth nôl o Lorient, felly o ni ar dân, gyda chynulleidfa gref yn cefnogi jazz Cymraeg yn ystod yr ŵyl. Bendigedig!

A great concert last night on the fringe of the National Eisteddfod in Cardiff. A great crowd a...

August 7, 2018

Wedi cael amser gwych yn y Interceltique Festival de Lorient unwaith eto eleni. Blwyddyn Cymru oedd hi eleni, a braf oedd cael bod yn un o'r bandiau Cymraeg yn cynrychioli Cymru yno.

Another great year at the Interceltique Festival de Lorient, Brittany. It was the year...

April 9, 2018

Bydd Burum yn chwarae yng Ngwyl Rhyng-geltaidd Lorient unwiath eto eleni.

Mae'n flwyddyn Cymru yna eleni, a byddwn yn perfformio ym Mhafiliwn Cymru pob dydd rhwng y 3ydd - 7fed o Awst 2018.

Ry' ni'n edrych ymlaen yn fawr yn enwedig ar ôl cael cyngherddau mor wych yna lly...

Please reload

Featured Posts

BURUM AR DAITH / BURUM ON TOUR

September 4, 2019

1/10
Please reload

Recent Posts

April 30, 2019

March 28, 2019

August 10, 2018

April 9, 2018

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© 2023 by Alter Band. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now