Rhaglen Jazz ar BBC Radio Cymru

Bydd rhaglen jazz newydd ar BBC Radio Cymru dros y 6 wythnos nesa - Dewis Jazz Tomos Williams - bydd Tomos yn dewis cymysgedd o jazz o Gymru, y clasuron a jazz newydd. Gwrandewch!

Tomos will be hosting a new jazz show on BBC Radio Cymru over the next six weeks. He'll be playing a mixture of Welsh jazz, new jazz, and the grand masters. Listen in!

https://www.bbc.co.uk/programmes/m0007l1m


Featured Posts
Recent Posts