top of page

Burum yn ffresh

Cyngerdd hyfryd yn ffresh, nos Sadwrn 4ydd o Dachwedd. Cyngerdd cynta' yng Nghymru gyda Patrick Rimes ar y pibau. Hyfryd cael y pibau nôl yn y band.

Great gig in ffresh, Wales Millennium Centre on Saturday 4th November. Our first gig in Wales with Patrick Rimes on pipes and flute. It's great to get the pipes back in the band - such energy!


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page