top of page

Miles Davis & Kind of Blue


Gwnaeth Daniel a fi gael sgwrs ynglyn â Miles ar raglen Rhys Mwyn echnos.

O ni mlaen am ryw awr a hanner, ond ma'r clip yma yn cynnwys popeth pwysig mewn rhyw 20 munud!

Braf oedd trafod Miles a Kind of Blue yn arbennig, ac yna soniodd Dan am Paul Robeson a Bill Evans a'i gysylltiadau Cymraeg.

Odd e'n dda bod Rhys wedi chwarae trac gen i a Llio Rhydderch hefyd 'Bedd F'annwylyd'.

Ma Llio Rhydderch fel Bill Evans y Telyn Deires Gymraeg!

Daniel and I had a chat with Rhys Mwyn on Welsh radio BBC Radio Cymru about Miles Davis and the Kind of Blue album in particular. Paul Robeson was also discussed by Daniel, and Bill Evans and his Welsh connection was mentioned.

http://www.bbc.co.uk/programmes/p05td9bd


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page